Sierra Nevada of Santa Marta and Zona Bananera by Luis Castillo_Universidad Nacional (1)

Sierra Nevada de Santa Marta

A view of the low-lying banana zone from the Sierra Nevada mountains. Photo by Luis Castillo/Universidad Nacional de Colombia